Дані за
Aнонси
Фото новини
Третій сектор
Авторські роботи
Статті (ТОП 10)
Земля наша куля, але не така як нас учать
Відкриття року - хор благодійного християнського фонду "Солідарність"
Як студенти допомагали св. Миколаю ?
Сонце зупинялося вже не раз
Біблія навчає про 4-ри краї Землі
Першу адвентську свічку запалили в Івано-Франківську
Дістати зірку з неба - не така вже й проблема
Стовпи Землі
Небо голубе тому, що над нами... вода
Небесна твердь
Як Місяць управляє менструацією жінок
Коран стверджує, що Земля - плоска
Ви не знайдете кольорову фотографію місяця
Англійська мова
Порно-Франко

Новини


На Прикарпатті обговорили права паліативних пацієнтів

28.9.2016

26 вересня 2016 року в рамках круглого столу представники регіональних ЗМІ і громадських організацій Івано-Франківщини обговорили із правозахисниками права паліативних пацієнтів.


На Прикарпатті обговорили права паліативних пацієнтів  28.9.2016
 

Під час круглого столу учасники зустрічі обговорили потреби паліативних пацієнтів, брак якісної інформації та недостатній рівень фінансування програм допомоги паліативним хворим. Усі сторони погодились із необхідністю впровадження спільних ініціатив з метою вирішенню зазначених проблем та розширення доступу потребуючих до паліативної допомоги на обласному рівні.


На Прикарпатті обговорили права паліативних пацієнтів  28.9.2016
 

Серед таких планів було озвучено:

-    Звернення до представників органів місцевого самоврядування щодо необхідності затвердження цільової програми з розширення доступу до паліативної допомоги на 2017-2020 роки.
-    Інформування мешканців області про наявність можливості отримання паліативної допомоги.
-    Висвітлення неупереджених матеріалів про реальний стан паліативної допомоги в області та потреби медичних фахівців.
-    Висвітлення інформації про права пацієнтів та можливість отримання правової допомоги від фахівців організацій.
-    Публікація життєвих історій пацієнтів, які можуть допомогти мешканцям Івано-Франківщини із подібними труднощами.


На Прикарпатті обговорили права паліативних пацієнтів  28.9.2016
Для довідки:

В Україні паліативна допомога, як підхід, що дозволяє покращити якість життя пацієнтів з невиліковними захворюванням, почав розвиватися з кінця 90-х років XX століття. У цей час були відкриті перші українські хоспіси — в 1996 році у м. Львів, в 1997 — в м. Івано-Франківськ. Донині ці Хоспіси залишаються провідними установами з надання стаціонарної та амбулаторної паліативної допомоги населенню.

Мешканці Івано-Франківська можуть звертатись по допомогу за наступною контактною інформацією:

Івано-Франківськ, вулиця Новаківського, 8
Тел. +38 (0342) 78-17-19
Івано-Франківськ, вулиця Нова, 19б
Тел. +38 (0342) 72-58-79, +38 (0342) 72-45-10


Права пацієнтів:

               Права пацієнта в Україні регламентовані рядом нормативних актів, КонституцієюУкраїни, Цивільним кодексом України від 16 січня 2003 року № 435 - IV (далі -ЦК) та Основ законодавства України про охорону здоров'я від 19 листопада 1992року № 2801-ХІІ , що взяті за основу.

           Таким чином кожен пацієнт, який звернувся за наданням йому медичної допомоги,має право на вільний вибір лікаря, якщо останній може запропонувати своїпослуги, та вибір методів лікування відповідно до його рекомендацій, пацієнттакож має право вимагати заміни лікаря. Пацієнт, який не бажає продовжуватилікування у конкретного лікаря, має звернутися з відповідною письмовою заявоюна ім'я головного лікаря закладу охорони здоров'я. Заява обов'язково повиннамістити наступну інформацію: прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання,суть прохання з обґрунтуванням необхідності заміни лікаря. Заява має бутипідписана пацієнтом із зазначенням дати. Керівник лікувального закладузобов'язаний відреагувати на таке звернення в строки, передбачені чиннимзаконодавством, а саме статтею 20 Закону України "Про зверненнягромадян" . 

           Законами та нормативно – правовими Актами також встановлені наступні правапацієнта:

-право нарівний і справедливий доступ до медичної допомоги;
-право на безпечну  і якісну медичну допомогу;

-право нафізичну і психічну цілісність і недоторканність;
-право на одержання медичної інформації, що стосується особисто пацієнта;
-право виражати згоду, що ґрунтується на повній медичній інформації;
-право на вибір і відмову від медичного втручання ;
-право на конфіденційність;
-право на недоторканність особистого життя пацієнта та спілкування;
-право на дотримання норм медичної етики стосовно пацієнта;
-право на відшкодування збитків для здоров’я заподіяних при наданні медичноїдопомоги. 
-право на подання скарги і захист своїх прав.

 

Пенсія по інвалідності – право на її отримання:

           Інвалідність - це стан, при якому є обмеження в дієздатності, пов'язані зрозумовими, психічними, фізичними або сенсорними проблемами людини. Залежно відступеня тяжкості обмежень такі люди зараховуються до певної групи, кожна з якихмає свої особливості і пільги. Для підтримки непрацездатних громадян державоюоформляється пенсія по інвалідності. Виплати по ній здійснюються відповідно довстановленої групи.

Вік людининіяк не впливає на отримання інвалідності. Статус може бути присвоєний яклітній людині, так і новонародженому. Встановлення інвалідності здійснюютьдержавні установи за результатами медичної експертизи. Умови та порядокпроведення останньої визначаються на вищому державному рівні. Людина, визнанаінвалідом, отримує групу (I, II або III) ,статус дитина інвалід або інвалід здитинства залежно від тяжкості та виду захворювання або травми. Інвалідність настає через захворювання, наявність вроджених або набутихдефектів, наслідків травм, в результаті яких дієздатність обмежена.

Перелікзахворювань та порядок встановлення груп інвалідності проводиться відповідно дозатвердженої  до Інструкції  про встановлення груп інвалідності -Наказом МОЗ України № 561 від 05.09.2011р.  (детальніше http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1295-11)

Право наотримання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства тадітям-інвалідам

           Відповідно до Конституції України, держава  гарантує  інвалідам  з  дитинства  та  дітям-інвалідам право  на матеріальне забезпечення  за  рахунок коштів  Державного  бюджету України  та їх соціальну захищеністьшляхом встановлення державної соціальної допомоги на рівні прожитковогомінімуму.

           Порядок, строки та виплати передбачені ЗУ « Про державну соціальну допомогуінвалідам з дитинства та дітям-інвалідам». Не рідко виникають запитання, а зчого ж почати? - не варто панікувати, а слід посилатися на ст.8 цього закону (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2109-14 ), якачітко визначає  порядок звернення за призначенням державної соціальноїдопомоги.

           Варто зауважити , що для призначення державної соціальної допомоги існує низкамедичних показань, що  дають право на одержання державної соціальноїдопомоги на дітей-інвалідів віком до 16 років.  Даний перелік затверджено Наказом МОЗ України, N 454/471/516 від  08.11.2001р .

Дляознайомлення з переліком, що дають право на отримання державної соціальноїдопомоги … (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1073-01 ).

 

Право на отримання дострокового виходу на пенсію в зв’язку з вихованнямдитини інваліда.

            Відповідно до ст. 17 Закону України «Про пенсійне забезпечення» (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1788-12 ) жінки,які народили п’ятеро або більше дітей і виховали їх до восьмирічного віку, іматері інвалідів з дитинства, які виховали їх до цього віку, мають право напенсію за віком після досягнення 50 років і при стажі роботи не менше 15 роківіз зарахуванням до стажу часу догляду за дітьми (пункти «є» і «ж» статті 56).При цьому до числа інвалідів з дитинства належать також діти-інваліди віком до16 років, які мають право на одержання соціальної пенсії.

           Відповідно до розділу XV Закону України «Про загальнообов’язкове державнепенсійне страхування» (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1058-15 ) жінки,які народили п’ятеро або більше дітей і виховали їх до шестирічного віку, іматері інвалідів з дитинства, які виховали їх до цього віку, мають право напризначення дострокової пенсії за віком, але не раніше ніж за 5 років додосягнення пенсійного віку, передбаченого статтею 26 цього Закону, за наявностіне менше 15 років страхового стажу. При цьому до числа інвалідів з дитинстваналежать також діти-інваліди віком до 16 років.

           Пенсійний фонд при відмові у наданні пільгової пенсії кожен раз посилається нате, що оскільки  немає лікарської довідки про те, що захворювання,котре  призвело до інвалідності  дитини, мало місце до досягнення нею шестирічного віку, то пенсію призначати підстав немає. Потрібнозазначити, що жодним законом надання такої довідки не передбачено ібезпосередньо закони, які регулюють цю сферу не ставлять вищезазначений факт,як умову надання пільгової пенсії.

           Зважаючи на недосконалість судової влади в Україні, при зверненні людей зпозовами про неправомірність дій Пенсійного фонду України - суди здебільшогопостановляють рішення не на користь позивачів. На сьогоднішній УкраїнськоюГельсінською спілкою з прав людини направлено запит до Пенсійного фонду щодонадання роз’яснень своєї позиції, а отже ця історія напевно буде мати своєпродовження.

           

Встановленняінвалідності

           Відповідно  до закону України “Про реабілітацію інвалідів в Україні“ (http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2961-15) длявстановлення інвалідності  медико-соціальна експертиза повнолітніх осібпроводиться медико-соціальними експертними комісіями, а дітейлікарсько-консультативними комісіями лікувально-профілактичних закладів.

           Огляд повнолітніх  осіб   з   порушеннями  стану   здоров’я, інвалідів (за направленням відповідноголікувально-профілактичного закладу),  дітей з порушеннями стануздоров’я  та  дітей-інвалідів проводиться  після   проведення   діагностичних,  лікувальних  і реабілітаційних  заходів  за наявності  даних,  що  підтверджують стійкий  розлад   функцій   організму   у зв’язку  з  фізичними, психічними,  інтелектуальними    та   сенсорними    порушеннями, зумовленими захворюванням, травмою (її наслідками) або вродженими вадами.

           Залежно від  ступеня  стійкого  розладу функцій   організму,  зумовленого захворюванням,  травмою(її наслідками) або вродженими  вадами,  та можливого обмеженняжиттєдіяльності при  взаємодії  із зовнішнім  середовищем внаслідок втрати здоров’я особі,  визнаній інвалідом,  встановлюється   перша,   друга   чи  третя    група інвалідності.

           Перша група  інвалідності  поділяється  на  підгрупи А  і  Б залежно від міри втрати здоров’я інваліда  та обсягів  потреби  в постійному   сторонньому  догляді,   допомозі  або  диспансерному нагляді. 

           До підгрупи А першої  групи  інвалідності  належать особи  з  виключно  високою  мірою втрати здоров’я, надзвичайною залежністю  від постійного стороннього  догляду, допомоги  або  диспансерного  нагляду інших осіб і які фактичноне здатні до самообслуговування.

           До підгрупи  Б  першої  групи  інвалідності  належатьособи з високою мірою втрати здоров’я, значною залежністю від інших осібу  забезпеченні   життєво  важливих  соціально-побутових  функцій і які  частково здатні до виконання окремих елементівсамообслуговування. 

           Особам у  віці   до 18 років лікарсько-консультативними комісіями    лікувально-профілактичних  закладів   встановлюється  категорія  дитина - інвалід, аособам у віці до 18 років з виключно високою  мірою  втрати здоров’я  та з надзвичайною залежністю від постійного стороннього догляду,допомоги або диспансерного нагляду інших  осіб  і  які фактично  не здатні до самообслуговування, категорія дитина-інвалідпідгрупи А.

 

Розміридержавної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам

Державнасоціальна допомога призначається у таких розмірах:

-         інвалідам з дитинства I  групи –  100  відсотків прожиткового   мінімуму для осіб,  які  втратилипрацездатність;

-         інвалідам з  дитинства  II  групи – 80 відсотківпрожиткового   мінімуму  для осіб,   які втратилипрацездатність;

-         інвалідам  з  дитинства III групи – 60 відсотків прожиткового мінімуму  для осіб , які   втратили  працездатність;

-         на дітей-інвалідів  віком  до 18  років – 70 відсотківпрожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Прожитковиймінімум визначається відповідно до Закону України “Про прожитковий мінімум” (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/966-14) та щорічнозатверджується Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України іперіодично переглядається відповідно до зростання індексу споживчих цін разом зуточненням показників Державного бюджету України.

           Розміри державної соціальної допомоги підвищуються у зв’язку із збільшеннямпрожиткового мінімуму. Державна соціальна допомога встановлюється в новомурозмірі з дня набрання чинності законом про збільшення розміру прожитковогомінімуму.Добавити в обране
Google+

КОМЕНТАРІ

 
     добавити свої коментарі
ім'я:
текст коментаря:
сума: 2+6=

Відгуки мають бути максимально коректними та аргументованими.
 
В Івано-Франківську стартує новий проект для дітей Бібліотека Варення
Гривня в кінці 2018 року опуститься до позначки 31,8 грн за долар, а в кінці 2019 року — до 33,7 - НБУ
Літо - краща пора позбутися зайвих речей та одягу...
Безкоштовно скласти індивідуальний тест на володіння англійською розмовною мовою
Якщо любиш Україну - значить хочеш.....
SELECTORNEWS
Погода, Новости, загрузка...
RSS стрічка
rss стрічка новин та статтей
Яндекс.Лєнта Google.Reader
Підписатись на розсилку новин
Острів Галичина в соціальній мережі Facebook Острів Галичина в соціальній мережі Twiter Острів Галичина в live journal
Літо - краща пора позбутися зайвих речей та одягу...
Новини на TVgid.ua
Загрузка...
Загрузка...
KINOafisha.ua - фільми, кінотеатри
Rambler's Top100
Copyright © 2009-12, “NetLS”
Счетчик тИЦ и PR Яндекс цитирования Український портАл
При повному або частковому використанні матеріалів гіперпосилання на «Острів Галичина» обов'язкове.
Відповідальність за достовірність фактів, статистичних та інших відомостей несуть автори матеріалів.
Редакція сайту «Острів Галичина» може не розділяти точку зору авторів статей та відповідальності за зміст матеріалів не несе.